به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،بیژن خراسانی با تاکید بر ارتقا سطح سلامت روانی و جسمانی کارگران گفت: افزایش سلامت در محیط های کارگری منجر به ارتقا سطح بهره وری و تولید کیفی می شود.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و پتانسیلی که استان هرمزگان در رشته های آبی و ساحلی دارد باید از این ظرفیت استفاده کرد.

مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی هرمزگان با اشاره به اینکه ترویج ورزش همگانی در جامعه کارگری موجب افزایش نشاط و ارتقا بهره وری می شود، گفت: توجه به توسعه ورزش کارگری یکی از اهداف ما است.

هادی ابراهیمی افزود: توجه به ورزش آماتوری ضروری است و با توجه به اینکه جمعیت زیادی از استان را کارگران و خانواده‌های آنها تشکیل می‌دهند باید به ورزش‌ کارگران توجه داشت.